Om oss

Vi er kvinner

som støtter 

andre kvinner.

Vår Misjon


Vår misjon er å bryte barrierer for å fremme kvinner. Ved å være et inkluderende nettverk hvor DU skal få hjelp og ulike verktøy til å nå dine drømmer fremmer vi DEG.

Vår Visjon

Er en fremtid med like muligheter for alle.

Det er et samfunn hvor alle kvinner har oppnådd tilkestilling. Dette samfunnet har blitt bygget av kvinner som støtter hverandre.

Våre Verdier

Våre verdiene veileder og motiverer arbeidet vårt. De er:


  • Inkludering
  • Empowerment
  • Profesjonalitet

01

HVORFOR?


"Å kjempe sammen for kvinner slik at vi løser de problemene som hindrer kvinner i å delta i arbeidslivet". 

Våre ambassadører og frivillige hadde

et workshop den 30.mars 2023 for å finne

ut om vi hadde en felles "hvorfor".

Spørsmålet var "Hvorfor er du engasjert eller vil du engasjere deg i nettverket?"

02

HVORDAN?

Vi er et nettverk for kvinner som støtter andre kvinner. Vi ønsker å være en trygg møteplass, hvor kvinner kan dele erfaringer og knytte relasjoner. Våre fokusområder er profesjonell karriereveiledning, empowerment og likestilling.


Våre medlemmer er kvinner som er i arbeid, er på utkikk etter arbeid eller har et ønske om å starte egen bedrift.


Som medlem får du tilgang til en rekke aktiviteter rettet mot kompetanseutvikling, som nettverkstreff, seminarer og workshops. I tillegg hjelper vi våre medlemmer med å komme i kontakt med relevante samarbeidspartnere, organisasjoner og aktører i næringslivet.

KVINNER SOM HEIER PÅ KVINNER

ARBEIDSGRUPPE

Kontakt