PRESENTASJONER FRA FORSKERE


Ragni Hege Kitterød, forsker hos CORE – Senter for likestillingsforskning


Ragni Hege Kitterød har en doktorgrad i sosiologi fra 2003. Hun forsker på arbeidsmarked, familiepolitikk, likestilling og pensjon. Kitterøds forskning er publisert i tidsskrifter som Journal of Social Policy, European Sociological Review, Acta Sociologica og Work, Employment and Society


Silje Elisabeth Skuland, forskningsleder hos Forbruksforskningsinstituttet SIFO


Silje er forskningsleder hos Forbruksforskningsinstituttet-SIFO ved OsloMet. SIFO er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Hun har en doktorgrad i sosiologi. Silje forskerpå sosial og økonomisk ulikhet.