RAPPORTEN FRA KONFERANSE

KONFERANSE

Kvinners empowerment

og privatøkonomi


En møteplass for å dele kunnskap, erfaringer og snakke om kvinners privatøkonomi, med spesielt fokus i unge kvinner og innvandrerkviner.

Rapporten fra konferanse er tilgjengelig på denne siden og som en PDF dokument.