Forsiden

DITT KVINNENETTVERK I OSLO


 

  TIRSDAG 13. APRIL KL.16.30


Det er ingen tvil om at kvinner rammes hardt av koronakrisen. Pandemien er fortsatt ikke over og vi ønsker å invitere både medlemmer og venner av #OssKvinner til å reflektere over kvinners utfordringer under pandemien.


Vi inviterer til en digital samtale sammen med:


Gro Lindstad

Daglig leder i FOKUS

Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Organisasjonen jobber for å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom programarbeid i syv land i Afrika og Latin-Amerika, samt gjennom politisk pådriverarbeid i Norge og internasjonalt.


Linda Marie Rustad

Direktør i Kilden kjønnsforskning.no

Det er et nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning.


LENKE TIL ARRANGEMENTET HER


"KVINNERS UTFRODRINGER UNDER PANDEMIEN"

EN DIGITAL SAMTALE


Linda Marie Rudstad

KILDEN


Gro Lindstad

FOKUS

Aktuelle Nyhetsartikler 

Les om hvorfor den chilenske
feministiske bevegelsen var et viktig bidrag til Kvinnekampen!

Lenke til ukens sak

#OssKvinner ønsker hver uke å fremheve kvinner vi mener fortjener å fremsnakkes. Denne ukens kvinne er Larissa!

Koronavirus - Råd og regler som gjelder i  Oslo

Hva gjør #OssKvinner?


#OssKvinner er et kvinnenettverk i Oslo.

Nettverkets mål er å gi kvinner verktøy til å utvikle sine karrierer og delta aktivt i arbeidslivet.

#OssKvinners aktiviteter spenner fra store arrangementer til samarbeidsinitiativer. «Jobbmesse - Gi kvinner en sjanse!» hadde 400 deltagere og Julemarkedet vårt selger produkter fra kvinnelige entreprenører. I tillegg har vi sosiale aktiviteter som #OssKvinner-middag på 8. mars. Vi jobber sammen med våre partnere for økt mangfold i det daglige sammen, både gjennom nettverkstreff, paneldebatter, workshops og andre aktiviteter. Målgruppen spenner seg fra toppledere til studenter, og både norske kvinner og innvandrerkvinner er viktige for å oppnå mer mangfold. Les mer om noen av våre viktigste aktiviteter under.


Vi håper du har lyst til å bli med på vår visjon «Empowering women!»