Kvinners empowerment

kan oppnås av kvinner som jobber sammen.

Bli en kvinne som støtter andre kvinner!


Hva jobber vi med?

KAMPANJER


Våre kampanjer har som mål å øke folks kunnskap om og interesse for kvinners utfordringer. Vi har fokus på empowerment, likestilling og diskriminering.

SNAKK UT!

En kampanje rettet mot å belyse problemstillingene knyttet til forskjellsbehandling i arbeidslivet.

  • 10 seminarer om arbeidsrettigheter med fokus på liketilling og diskriminering i arbeidsmarkedet
  • Podkast hvor vi intervjuer kvinner som har opplevd forkjellbehandling.
  • Podkast hvor vi Intervjuer kvinner som kjemper mot diskriminering i Norge

KVINNERS EMPOWERMENT OG PRIVATØKONOMI


Mangler på kunnskap om privatøkonomi og finans er en samfunnsutfordring. "Kvinners empowerment og privatøkonomi" er "#OssKvinners løsning til denne samfunnsutfordring. Vårt arbeid startet i 2022 med å øke kunnskap blant kvinner med både workshop om privatøkonomi og en konferanse om temaet. Gjennom våre aktiviteter forventer vi at flere kvinner blir kjent med denne samfunnsutfordringen og reflekterer over den. Vi ønsker at kvinner selv kommer til egne løsninger.


I 2023 fortsetter vi med dette arbeidet. Det er planlagt fler aktiviteter blant annet seminarer, workshop og publisering av en bok for jenter. Vi ønsker økt samarbeid på tvers av organisasjoner og bedrifter for å øke kunnskap blant kvinner.


KOMMENDE ARRANGEMENTER

Seminar om arbeidsrett, med spesiell fokus på kvinner

Er DU klar over dine rettigheter i arbeidslivet? Kjenner du dine rettigheter ved graviditetten? I dette seminaret kan du lære om det!

Dato: 27. mars 2023

Tidspunkt: 18:00 -19:30
Sted: Domus Academica, Karl Johans hgate 47, Oslo.

Språk: Norsk

Påmelding i denne lenken!

Spørsmål til kontakt@osskvinner.no

Network meeting with Ida Marie Holmin

In this event we will focus on the importance of volunteering in our life and the volunteering sector in Norway. Our main speaker is Ida Marie Holmin.Ida is the Deputy General Secretary of The Association of NGOs in Norway (Frivillighets norge).

Dato: 29.mars 2023

Tidspunkt: 17:45 - 19:30
Sted: Batteriet Oslo. Fredensborgsveien 22F, Oslo.

Språk: Engelsk

Påmelding i denne lenken!