Kvinners empowerment

kan oppnås av kvinner som jobber sammen.

Bli en kvinne som støtter andre kvinner!


Hva jobber vi med?

KAMPANJER


Våre kampanjer har som mål å øke folks kunnskap om og interesse for kvinners utfordringer. Vi har fokus på empowerment, likestilling og diskriminering.

SNAKK UT!

En kampanje rettet mot å belyse problemstillingene knyttet til forskjellsbehandling i arbeidslivet.

  • 10 seminarer om arbeidsrettigheter med fokus på liketilling og diskriminering i arbeidsmarkedet
  • Podkast hvor vi intervjuer kvinner som har opplevd forkjellbehandling.
  • Podkast hvor vi Intervjuer kvinner som kjemper mot diskriminering i Norge

KVINNERS EMPOWERMENT OG PRIVATØKONOMI


Mangler på kunnskap om privatøkonomi og finans er en samfunnsutfordring. "Kvinners empowerment og privatøkonomi" er "#OssKvinners løsning til denne samfunnsutfordring. Vårt arbeid startet i 2022 med å øke kunnskap blant kvinner med både workshop om privatøkonomi og en konferanse om temaet. Gjennom våre aktiviteter forventer vi at flere kvinner blir kjent med denne samfunnsutfordringen og reflekterer over den. Vi ønsker at kvinner selv kommer til egne løsninger.


I 2023 fortsetter vi med dette arbeidet. Det er planlagt fler aktiviteter blant annet seminarer, workshop og publisering av en bok for jenter. Vi ønsker økt samarbeid på tvers av organisasjoner og bedrifter for å øke kunnskap blant kvinner.


KOMMENDE ARRANGEMENTER

Ønsker du å være frivillig hos #OssKvinner

Et kort informasjonsmøte for DEG som ønsker å være frivillig i #OssKvinner nettverket.

Du vil få informasjon om hvordan vi jobber og de ulike oppgaver du kan få.

Dato: 12. april 2023

Tidspunkt: 18:00 -19:00
Sted: Batteriet Oslo. Fredensborgsveien 22F, Oslo.

Språk: Norsk og Engelsk

Påmelding: Send sms til 92984970 eller e-post til kontakt@osskvinner.no

Suppe og salat blir servert.

Netverkstreff om vold i nære relasjoner

Hva er vold i nære relasjoner?Hva er konsekvensene? Og hva er veien videre?

Selv om dette har vært en av de største problemene gjennom generasjoner, ser vi at tematikken fortsatt bærer mye tabu, skam, og lite kunnskap.

Vi inviterer dermed til en viktig dialog med Carmen Freire fra prosjektetTeknologi-Menneske-Helse.


Dato: 26.april 2023

Tidspunkt: 18:05 - 19:30
Sted: Batteriet Oslo. Fredensborgsveien 22F, Oslo.

Språk: Norsk

Påmelding i denne lenken!

Suppe og salat blir servert.