Foto: Alicia Palacios

Ariana García flyttet til Oslo

  Hvordan kan man tilpasse seg til Norge?

    I #OssKvinner, arbeider vi med å skape en trygg nettverkssone for våre medlemmer. Vi engasjerer oss i å bidra til å utforme en mer inkluderende verden. Vi har intervjuet Ariana, en meksikansk kvinne som forsøker å bli en del av det norske samfunnet og arbeidslivet, og vi ønsker å dele hennes erfaringer.

    Ariana Garcia Reyna er en meksikansk advokat med en mastergrad fra The University of Chicago. Hun ankom Norge i 2022 etter å ha bodd i USA en tid. Hun og mannen hennes flyttet til Oslo på grunn av hans jobb. Hun har tidligere jobbet for det meksikanske konsulatet og utenriksdepartementet i USA i omtrent seks år. Til tross for dette, valgte Ariana å prøve noe nytt.


    Ariana er interessert i å bidra og være til nytte for samfunnet. Derfor engasjerer hun seg som frivillig innenfor områdene ungdomsstøtte og kvinners frigjøring. Mens hun samarbeidet med Karen Contreras, grunnleggeren av prosjektet #OssKvinner, som jobbet med å hjelpe innvandrere med å tilpasse seg det norske samfunnet og få jobb i Norge, ble Ariana umiddelbart begeistret for denne organisasjonen.


    Ariana ønsket å bidra som frivillig for å hjelpe kvinner som trenger støtte til å få bedre muligheter i landet.

    Ariana uttaler at å skaffe jobb ikke var en enkel oppgave, men at hun hadde en plan og fulgte denne. Hun er godt kjent med de mange utfordringene som følger med å bosette seg i et nytt land, slik som å lære seg norsk, skaffe seg venner og bygge et profesjonelt nettverk. Siden hennes tidligere arbeidserfaring fra Mexico og USA ikke hadde verdi i Norge, var hennes ferdigheter til liten nytte.


    Tre måneder før hun flyttet til Norge, tok hun derfor tak og begynte å søke etter selskaper som interesserte henne. Hun tok kontakt med dem og sendte ut flere venneforespørsler på LinkedIn. Hun skrev også til Mexicos ambassade i Oslo, og kort tid etter fikk hun heldigvis jobb der.


    I intervjuet kommenterer Ariana at det var utfordrende å starte på nytt, og at hun trengte å bli kjent med nye mennesker. I tillegg jobbet hun med å skrive sin CV på norsk, og deltok i et nettbasert kurs for høyt utdannede fagpersoner for å lære om ulike måter å søke jobb på.

    Arianas motivasjon for å jobbe med #OssKvinner kommer fra hennes tro på at kvinner bør støtte hverandre (sisterhood). Hennes rolle i denne organisasjonen er å organisere arrangementer og bygge relasjoner med det offentlige, noe som er en del av hennes yrkeserfaring. Ifølge Ariana er hennes styrke å fungere som prosjektleder og å etablere gode samarbeidsforhold.


    I de neste fem årene ser hun for seg å jobbe som internasjonal mentor for ungdom og å jobbe innenfor områder som utdanning, rettssikkerhet og entreprenørskap. Hun er fortsatt usikker på om hun vil bosette seg permanent i Norge eller ikke, men hun ser at landet er fullt av muligheter for den som banker på døren.

    Skrevet av Alicia Palacios

    Redigert av Anni Solevåg & Christian Glenne