BLI EN KVINNE SOM STØTTER ANDRE KVINNER!

BLI MEDLEM I #OssKvinner

Angelika
Antonieta
CHARUTA
Kvinnedagen
IMG_20190405_124558

AKTIVITETER FOR KUN MEDLEMMER

FOR ALLE VÅRE MEDLEMMER

#OssKvinner nettverkstreff


Faglige frokostmøter


Dugnader for kvinnelige jobbsøkere


Workshop om målsetting, privat økonomi og andre viktige temaer for våre medlemmer

Minst 6 ganger i året

Minst 6 ganger i året

Minst 6 ganger i året

Minst 6 ganger i året

FOR KVINNELIGE ENTREPRENØRER

Julemarked for kvinnelige entreprenører


Historier av kvinnelige entreprenører med innvandrerbakgrunn


Crowfunding for kvinner "Gi kvinner penge"


Andre uke i desember 2022Andre uke i november 2022
Januar 2023 

FOR UNGE KVINNER

Unge kvinner er ledere - Talentprogram


Åpent hus for unge kvinner

Oktober/November 2022

Annen hver uke