Unge Kvinner er ledere!

VI TROR PÅ DEG!


UNGE KVINNER ER LEDERE!

Unge Kvinner er Ledere er et prosjekt rettet mot unge, nyutdannede kvinner under 26 sin situasjon i arbeidsmarkedet. Vi ønsker å sette et søkelys mot hvordan denne gruppen opplever arbeidsmarkedet under korona pandemien:

Hvordan oppleves arbeidsmarkedet som nyutdannet?

Er det forskjell mellom hvordan kvinner med etnisk norsk bakgrunn og kvinner med innvandringsbakgrunn opplever arbeidsmarkedet?

Hvilke mulige utfordringer og hindringer føler unge kvinner at de møter på når de leter etter jobb?

Det å entre arbeidsmarkedet som en ung, nyutdannet kvinne kan være utfordrende på flere måter. Vårt mål er å hjelpe deltakerne i prosjektet ved å gi dem tilgang til ulike verktøy de kan bruke for å navigere seg gjennom arbeidsmarkedet og arbeidslivet.


Gjennom 3 ulike workshops vil de få hjelp nå deres ambisjoner for arbeidslivet og komme seg i arbeid.


De vil få opplæring i hvordan nå ut til potensielle mentorer og arbeidsgivere, og kunnskap om hvordan lykkes i arbeidslivet.

Programmet vil inkludere:

 

-Opplæring i hvordan navigere gjennom et vanskelig arbeidsmarked.


-Støtte i møte med arbeidslivet.


-En markedsføringskampanje av deltakerne ut mot potensielle arbeidsgivere.


-Mulighet for mentorordninger innenfor deltakernes egne fagfelt

PROGRAM

Samling 1.


Det er viktig å sette seg karrieremål av så mange grunner. Vi skal lære deg til  å reflektere over karrieren din. Vi vil hjelpe deg til å finne hvor du er og hvor du er på vei. Til slutt utvikler du en fremdriftsplan.


Samling 2.


Uten kommunikasjon kan ikke ledelse finne sted.


Ledelse er en egen form for kommunikasjon, og den kan læres. I denne samlingen vil du få verktøy til god kommunikasjon-Samling 3.


For å lede andre er det viktig å lede seg selv først. I denne samlingen har vi fokus på å formidle verktøy til god selvledelse. 

Vi reflekterer over lederrollen. Du lærer verktøy som vil hjelpe deg til å lykkes som leder.


SAMMEN ER VI STEKERE!ØNSKER DU Å DELTA?Vi leter nå etter fem nyutdannede kvinner under alderen 26 år som ønsker å delta i programmet høsten 2022.

Alle som er interessert er nødt til å melde seg på via et påmeldingsskjema. Ved påmeldelse forplikter man seg til å delta på alle tre workshopene og seminaret i august/september. Programmet har en gebyr på 500 kr, men hver deltager må betale en garanti på 5000 kr. Pengene refunderes hvis du deltar 90%.

Lag din egen spørreundersøkelse for tilbakemelding fra bruker