Forsiden

DITT KVINNETTVERK I OSLO!

#OssKvinner er et kvinnenettverk i Oslo.

Nettverkets formål er å gi medlemmene inspirasjon, forretningsmuligheter, profesjonell støtte og kompetanse til å utvikle seg. 

AKTIVITETER


#OssKvinners aktiviteter spenner fra store arrangementer som Jobbmesse - Gi kvinner en sjanse! med 400 deltagere til samarbeidsinitiativer som Julemarkedet for produkter av kvinnelige entreprenører og sosiale aktiviteter som #OssKvinner middag den 8. mars. I tillegg jobber vi for økt mangfold i det daglige sammen med våre viktige partnere, gjennom nettverkstreff, paneldebatter, workshops og andre aktiviteter. Målgruppen spenner fra toppledere til studenter, og både norske  og innvandrerkvinner er viktige for å oppnå mer mangfold. Les mer om noen av våre viktigste aktiviteter under. Vi håper du har lyst til å bli med på vår visjon om Empowering women!

#OSSKVINNER TREFF

Nettverkstreff avholdes rundt 14 ganger i året. Nettverkstreffene gir deg faglig påfyll i hverdagen, samtidig som du kan mingle og danne nettverk med andre kvinner i Oslo.

Temaene på nettverkstreffene varierer og spenner vidt. Foredragsholdere og temaer finner vi ved at vi mottar tips og ønsker fra egne medlemmer.

JOBBMESSEN 

GI KVINNER EN SJANSE

Jobbmessen er en unik arena hvor bedrifter og kvinner møtes. Jobbmesse er for alle kvinner som søker jobb eller ønsker å skifte jobb.

Bedrifter får treffe kvinner med solid erfaring og kunnskap, og du som jobbsøker kan knytte kontakter med attraktive bedrifter.

Les mer om denne aktiviteten her!

#OSSKVINNER JULEMARKEDET


Vi støtter kvinnelige entreprenører i Oslo ved å gi de muligheten til å selge sine produkter i årets beste julemarked!

Du vil finne hos oss unike gaver og produkter av lokale kvinnelige entreprenører.

Julemarkedet vil finne sted den første uken i desember!

KOMMENDE ARRANGEMENTER


#OssKvinner har også helt uformelle nettverksarenaer, i form av det vi har valgt å kalle 

#OssKvinner sosial. Gjennom ulike sosiale aktiviteter får de muligheten til å bli kjent med hverandre. #OssKvinner piknik er et uformelt nettverktreff.

#OSSKVINNER

Vi er et nettverk for kvinner som bor i Oslo.

Vi utvikler trygge møteplasser for kvinner, med kvinnesak og karriereutvikling i fokus.

Copyright @ All Rights Reserved

TA KONTAKT!

 

LAF Postboks 1003, Blindern

 0315 OSLO

Email: kontakt@osskvinner.no

Tlf: +47 98768699