Forsiden

DITT KVINNETTVERK I OSLO!

#OssKvinner er et kvinnenettverk i Oslo.

Nettverkets formål er å gi medlemmene inspirasjon, forretningsmuligheter, profesjonell støtte og kompetanse til å utvikle seg. 

HVA GJØR VI?


#OssKvinners aktiviteter spenner fra store arrangementer som Jobbmesse - Gi kvinner en sjanse! med 400 deltagere til samarbeidsinitiativer som Julemarkedet for produkter av kvinnelige entreprenører og sosiale aktiviteter som #OssKvinner middag den 8. mars. I tillegg jobber vi for økt mangfold i det daglige sammen med våre viktige partnere, gjennom nettverkstreff, paneldebatter, workshops og andre aktiviteter. Målgruppen spenner fra toppledere til studenter, og både norske  og innvandrerkvinner er viktige for å oppnå mer mangfold. Les mer om noen av våre viktigste aktiviteter under. Vi håper du har lyst til å bli med på vår visjon om Empowering women!

#OSSKVINNER

Vi er et nettverk for kvinner som bor i Oslo.

Vi utvikler trygge møteplasser for kvinner, med kvinnesak og karriereutvikling i fokus.

Copyright @ All Rights Reserved

TA KONTAKT!

 

LAF Postboks 1003, Blindern

 0315 OSLO

Email: kontakt@osskvinner.no

Tlf: +47 98768699