AKTIVITETER

AKTIVITETER


Mange kvinner ønsker å utvikle seg karrieremessig, og derfor er det viktig å sørge for at de har muligheten til å utvikle sin kompetanse og nettverk. Våre aktiviteter har som mål å hjelpe våre medlemmer til akkurat det: å ha verktøy til å utvikle sine karrierer.

NETTVERKTREFF

#OssKvinner nettverktreff avholdes rundt 14 ganger i året. Nettverktreffene gir deg påfyll i hverdagen, samtidig som du kan mingle og danne nettverk med andre kvinner i Oslo. Vi har også uformelle nettverksarenaer i form av piknik og andre sosiale arrangementer.

JOBBMESSE

Jobbmesse – Gi kvinner en sjanse! er en unik arena hvor bedrifter og kvinner møtes. Jobbmesse er for alle kvinner som søker jobb eller ønsker å skifte jobb.
Bedrifter får treffe kvinner med solid erfaring og kunnskap, og du som jobbsøker kan knytte kontakter med attraktive bedrifter.

JULEMARKEDET

#OssKvinner Julemarked.

Den 8. desember 2018 hadde vi vår første julemarked under navnet: "Julemarked: produkter og tjenester av innvandrerkvinner" ved OsloMet. Fokus var å promotere den jobben som kvinnelige entreprenører med innvandrerbakgrunn gjør i Oslo.

Vi ønsker å gjenta suksessen i 2019.

Aktiviteter for alle våre medlemmer!


Våre medlemmer er kvinner som er i jobb, søker jobb eller er entreprenører. Mange kvinner, og da særlig minoritetskvinner, opplever å stå utenfor arbeidslivet. Derfor har vi  aktiviteter som hjelper dem til å integreres og inkluderes  i arbeidslivet.

SEMINARER

#OssKvinner arrangerer jevnlig seminarer med temaer som er som  aktuelle  for våre medlemmer.

KVINNEDAGEN

#Osskvinner arrangerer feiring av Kvinnedagen for sine medlemmer. Vi oppmuntrer de til å både delta og støtte arbeidet til 8. marskomiteen i Oslo.


DUGNADER FOR JOBBSØKERE

Vi arrangerer dugnader for kvinnelige jobbsøkere hvor frivillige som har norsk som  morsmål hjelper dem ved å korrekturlese en jobbsøknad.

#OSSKVINNER

Vi er et nettverk for kvinner som bor i Oslo.

Vi utvikler trygge møteplasser for kvinner, med kvinnesak og karriereutvikling i fokus.

Copyright @ All Rights Reserved

TA KONTAKT!

 

LAF Postboks 1003, Blindern

 0315 OSLO

Email: kontakt@osskvinner.no

Tlf: +47 98768699